Paul Smeets, Utrecht University, Nederländerna deltog i expeditionen till Wasa för att underhålla de automatiska väderstationerna som är installerade i Wasas och Sveas närhet sedan säsongen 1997/98. Vid Wasas väderstation utfördes även experiment med vatten och snö.

Polarforskningssekretariatets tekniker hämtade även hem data från ett GPS/geodesi-projekt som startades under säsongen 2004/05 vid Svea, och där monterade man också upp en mindre seismografisk station inom ett samarbete med tyska Alfred Wegener Institute.

Samarbete skedde med det finska Antarktisprogrammet, FINNARP, som håller till på Aboa, Wasas grannstation. FINNARP/Finska Havsforskningsinstitutet skötte båttransporten från Norden och SWEDARP/Polarforskningssekretariatet hanterade landtransporter för båda ländernas räkning. Man delade även på läkare.

AGAMES/ANTSYO II

På den tyska stationen Neumayer i Dronning Maud Land användes flygplan för meteorologiska mätningar av aerosoler inom ANTSYO II-projektet, som bl.a. gick ut på att undersöka om interaktionen mellan solstrålning, ytor med hög reflektionsförmåga, aerosolpartiklar och moln ökar strålningseffekten av atmosfäriska aerosoler.

Forskningsledare

Radovan Krejci
MISU, Stockholms universitet