Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Beringia 2005: Ekologi och evolution

5 juli 2005 - 25 september 2005 Berings sund

Plant–microbe interactions in Kamchatka

Två växt–mikrob-interaktioner som är positiva för växten studerades på Kamtjatka under expeditionen Beringia 2005. Kunskap om nordliga kvävefixerande växter är betydelsefullt då sådana växter kan användas i markrestaurering och vissa former av framtida jordbruk.

Plant–herbivore systems in Kamchatka

Vår målsättning var att i första hand studera växtätare och hur de påverkar ekosystemen. Med olika metoder sökte vi kvantifiera förekomsten av växtätare, i första hand däggdjur men också vissa insektsgrupper samt den påverkan som de åstadkommer.

The role of mediumsized predators in the arctic ecosystem

Syftet med det här projektet var att undersöka relationen mellan rödräv och fjällräv i Chukotka, ett område med ett jämförelsevis intakt rovdjursamhälle. Vi planerade att jämföra tätheterna av fjällräv och rödräv i olika områden samt att undersöka vilken föda och habitat de respektive arterna föredrog.

Bird orientation at high geographic and geomagnetic latitudes

Fåglar har förmågan att utnyttja stjärnor, sol och geomagnetisk information för att orientera sig under flyttning. Ungfåglar antas lita till ett medfött genetiskt program som bestämmer i vilken riktning och hur länge de skall flytta, medan gamla fåglar i huvudsak navigerar till redan kända områden
Stäng