Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: SWERUS-C3

6 juli 2014 - 4 oktober 2014 Arktiska oceanen

Molnens roll i formandet av det nya arktiska klimatet

. Vi har bristfälliga kunskaper om vilka processer som påverkar klimatsystemet, vilket delvis beror på bristen av direkta observationer. Under SWERUS-C3 undersökte ACSE (Arctic Clouds in Summer Experiment) dessa processer i detalj.

Permafrost, hydrater och kolcykeln i Östsibiriska grundhaven

Tinande permafrost på havsbottnen och i kustnära områden samt kollapsande metanhydrater kan potentiellt tillföra koldioxid och metan till atmosfären under det här århundradet, trots detta har vi i dag bristfälliga kunskaper om de här processerna.

Arktis marina miljösystem – då och nu

Under expeditionens andra etapp så utfördes både en geofysik kartläggning av havsbottnen och provtagning av bottensediment för att kunna studera den arktiska havsisens historia, metanutsläpp, historiska förändringar i bottentemperaturer samt omvandling och transport av kol från den östsibiriska shelfen till djuphavet.

SWERUS-C3 – sammanfattande beskrivning av expeditionen

SWERUS-C3, ett tvärvetenskapligt internationellt forskningsprogram som undersöker nuvarande och historiska samband mellan klimat, kryosfär och kol (C3; climate, cryosphere, carbon), i den östsibiriska delen av Arktiska oceanen.
Stäng