Expeditionen inleddes den 6 juli i Tromsö i Norge och färdades vidare längs med den ryska ishavskusten till Barrow i Alaska. 20 augusti genomfördes ett byte av forskare och besättning i Barrow, och expeditionens andra etapp inleddes. Rutten tillbaka till Skandinavien gick över Lomonosovryggen, en undervattensbergskedja i närheten av Nordpolen, och expeditionen var åter i Tromsö den 4 oktober.

De övergripande forskningsfrågorna berörde sambanden mellan klimat, kryosfär och kol, därav namnet C3 (climate, cryosphere, carbon). Forskarna studerade bland annat utsläpp av metan som ligger lagrat i permafrosten på havsbottnen och kolets transportvägar i havet och isen.

Forskningsledare på den första etappen, med temat ”From permafrost thawing to the venting of greenhouse gases”, var Örjan Gustafsson och den andra etappen, med temat ”From warming seawater and shrinking sea ice to venting of greenhouse gases”, leddes av Martin Jakobsson. Båda vid Stockholms universitet.

Forskarna ombord på isbrytaren Oden kom bland annat från Stockholms och Göteborgs universitet samt från Russian Academy of Sciences (RAS), International Arctic Research Center (IARC) och Rice University.

Isbrytaren Oden är en unik forskningsplattform och med Polarforskningssekretariatets logistikstöd gavs SWERUS-C3 en unik möjlighet till avancerad forskning i svårtillgängliga områden. Forskningen gjordes möjlig tack vare anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Expeditionens rutt

Karta: SWERUS-C3

Forskningsledare

Örjan Gustafsson
Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet

Martin Jakobsson
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet