Expeditionen SWERUS-C3 har nu varit på väg från Tromsö under 5 dagar. Vi har mött ett mestadels dimmigt hav och temperaturen har sjunkit successivt när vi gått norrut. Vi kom in i isen igår och just nu är det typiska förhållanden med temperatur runt noll grader och dimma. Fast under några timmar på morgonen idag hade vi strålande sol och det var ett fantastiskt vackert vinterlandskap. Det är inte så ofta solen skiner i dessa områden så man får passa på att vara ute på däck när tillfället kommer.

Den första delen av expeditionen har präglats av möten när tusen och en saker skall planeras och informeras om. Vi är 73 personer ombord som skall lära känna varandra och veta vem som gör vad. Det är på det hela taget ganska omtumlande. Nu är emellertid all utrustning på plats och utprovad så vi är väl förberedda att starta arbetet. Vi går för närvarande fram genom relativt tunn drivis med stora öppna områden här och var. Isen hindrar inte Oden nämnvärt och vi går med ca 9 knop.

Vår plan är att gå mot Laptevhavet där vårt mätprogram börjar med en sektion från 3000 meters djup och sen upp på den grunda shelfen. En stor del av SWERUS-C3:s målsättning är ju att kartera förråden i och flöden av metangas från bottensedimenten. Området där vi börjar är känt från tidigare och man vet att här bubblar det upp stora mängder metan från havsbotten. Det skall bli spännande att komma dit och faktiskt se hur det ser ut på ekolod och all annan avancerad utrustning som finns ombord.

När det gäller djurliv har vi siktat en del valar (inte jag själv dock) och igår såg vi vår första isbjörn som kom riktigt nära båten.

Allt väl ombord!