Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: OATRC 2015

18 september 2015 - 2 oktober 2015 Arktiska oceanen

Radar för att mäta havsisens tjocklek

Under OATRC 2015 användes isradarsystem för att mäta den omkringliggande isens tjocklek. Att kunna beräkna isens tjocklek har stor betydelse för forskare som arbetar med att göra prognoser om isens beteende i realtid, men även för fartyg som går i områden med havsis.

Navigering i havsis med hjälp av satellitbilder

Isen har stor betydelse för hur fartyg i såväl Bottenviken som Arktis väljer att navigera under den säsong havet är täckt av is. Genom att välja att gå i områden med öppet vatten eller tunn is, kan fartygen spara mycket bränsle och undvika att köra fast i isvallar.
Stäng