Bilder från den andra etappen av SWERUS-C3.

Provtagning med kolvlod

Provtagning med kolvlod. Foto: Björn Eriksson

Pedro Preto

Pedro Preto från IGV, Stockholms universitet, undersöker en sedimentkärna. Foto: Björn Eriksson

Johan Nilsson

Johan Nilsson från MISU, Stockholms universitet, kör CTD. Foto: Björn Eriksson

Undersöker sedimentkärna

Laura Gemery, USGS, Tom Cronin, USGS, och Natalia Barrientos, Stockholms universitet, undersöker en sedimentkärna. Foto: Björn Eriksson

På bryggan

Markus Karasti, Stockholms universitet, Matt O’Regan, Stockholms universitet, Ivan Öström, Oden, Martin Jakobsson, Stockholms universitet, och Jan Backman, Stockholms universitet, på bryggan. Foto: Björn Eriksson

Fler pressbilder finns på Stockholms universitets SWERUS-C3-webb