Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Petermann 2015

28 juli 2015 - 2 september 2015 Grönland

Nya sätt att samla långa oceanografiska mätserier

Bottenlandaren LoTUS, Long Term Underwater Sensing, är en ny innovativ temperatursond som är avsedd för att göra mätningar i avlägsna områden i upp till 10 år på vattendjup ner till 2 000 m. Den har också en sekundär driftfunktion som börjar sända GPS-koordinater utifrån ett förbestämt tidsintervall när bottenlandaren kommit upp till ytan.

Petermannglaciärens historia

Expeditionen Petermann 2015 var inriktad på att undersöka Petermannglaciären, Petermannfjorden och den anslutande Hallbassängen i Nares sund.
Stäng