Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Beringia 2005: Geologisk och ekologisk historia

5 juli 2005 - 25 september 2007 Arktiska oceanen

Evolutionary consequences of the Pleistocene glacial cycles

Arter med en sympatrisk utbredning har en gemensam evolutionär utveckling där de samverkar med konkurrenter, predatorer och parasiter. Under klimatiska fluktuationer kan man tänka sig att arter som har ett starkt samband också har utvecklats tillsammans.

Late Quaternary environmental change of Kamchatka

Under expeditionen Beringia 2005 provtog vi borrkärnor från en torvmark vid Utka samt sediment från små sjöar vid Esso och Ossora. De första kol-14-dateringarna tyder på att den organiska sedimentationen i dessa områden startade för ca 10 000 år sedan.

The Amerasian Basin Puzzle

Under Beringia 2005 inriktades vår geologiska forskning på ett område med yt- och djupbergarter på Tjutkerhalvön i östra Ryssland. Vår forskning syftar till att att öka förståelsen av utvecklingen av Amerasia-bassängen i den Arktiska oceanen.
Stäng