Frågeställningarna som ska studeras var bland annat:

  • Vilka tektoniska och geografiska faktorer spelade in när den Arktiska oceanen bildades?
    Den Arktiska oceanen är det mest okända av världens hav, mycket på grund av sitt istäcke. Modern provtagnings- och analysteknik ger nya möjligheter till undersökningar.
  • Hur har istider och forna klimatförändringar påverkat det arktiska djur- och växtliv som vi ser idag?
    Beringia var isfritt under den senaste istiden, vilket innebär att många djur och växter som finns i övriga Arktis troligen har utvandrat därifrån. Miljöförändringar kräver ofta att arter anpassar sig, och mångfalden i denna del av Arktis är relativt stor, men samtidigt känslig för yttre påverkan såsom förändringar i klimatet och miljöskador.

Temats tidsfokus låg på den förhistoriska utvecklingen i Arktis. Forskarna arbetade främst under expeditionens andra och tredje etapper; på Kamtjatka, i Tjukotka och Alaska samt under färden över Arktiska oceanen.