Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Beringia 2005: Förändringar i klimat och ekosystem

5 juli 2005 - 25 september 2005 Arktiska oceanen

A river runs through it: Dissolved organic matter in the Arctic Ocean

Den pågående globala klimatförändringen kan leda till ett ökat inflöde av vatten till Arktiska oceanen från floderna, och därmed minskad salthalt. Skiktningen av havet till följd av olika salthalt i ytligt och djupt vatten kan i sin tur förändras. Vi studerar dessa fenomen genom att spåra flodburna organiska ämnen med ursprung i landmiljön i Norra Ishavet.

Environmental pollution in the Arctic: Chemicals and other stuff

Vi har studerat hur miljögifter beter sig i Arktis, hur de kommer dit och vad som händer med dem när de väl är där. För att undersöka detta tog vi prover på vatten, luft, sediment, jord m.m. och försöker spåra hur miljögifterna fördelar sig mellan dessa olika typer av prover.

Recent changes in land cover and carbon balance in Beringia

Huvudmålet med detta projekt är att hitta ett mönster för tidsmässiga förändringar av landtäckning på ett flertal platser i Beringia-området, och att ta reda på vilken effekt dessa förändringar har inneburit för ekosystemets kolbalans.

Källor av metan och kväveoxid i arktiska kustvatten

Stora mängder metan finns lagrat i permafrostområden såväl i mark som i grunda havsområden i Arktis. Målsättningen med detta projekt var att studera halterna av metan och kväveoxid i havsvatten och överliggande atmosfär .

Microbial loop in the Arctic Ocean

Deltagandet i expeditionen Beringia 2005 ingår i en doktorsavhandling med fokus på det mikrobiologiska kretsloppet i arktiska ekosystem. Olika biologiska prover togs under expeditionen för att undersöka det mikrobiologiska kretsloppet och för framtida forskning.
Stäng