Position: 88°N, 133°E
Väder: Tunna moln, temperatur 0.3 °C, vind 4 m/s

Efter åtta dygns transitresa nådde vi under lördagen den första inplanerade mätstationen. Oden backades omsorgsfullt in i en råk och drev stilla med havsisen under stoppet. När vi gav oss i väg omkring 10 timmar senare hade vi förflyttats 4–5 km i sydvästlig riktning.

På mätstationen gjordes två kast med CTD, ett instrument som bland annat mäter salthalt och temperatur i havsvattnet samt kan användas som vattenprovtagare. Det första kastet var 4362 meter djupt och tog cirka tre timmar att genomföra. Vatten togs från 4 300, 350 och 50 meters djup och det filtrerades senare för att fånga upp bakterier. Filtren lades därefter i en buffertlösning och frystes ner i väntan på DNA-analys. Kast nummer två var omkring 300 meter djupt och i vattnet mättes bland annat närsalter. Dessutom togs prover för att bestämma sammansättningen av växt- och mikrozooplankton. Samtidigt jobbades det i aktern med den vinsch som ska användas för sedimentprovtagning vid senare stationer.

Isens kvalitet har skiftat under hela resan. Stundtals är det lättforcerad is som ligger framför oss med långa stråk av öppna råkar. Andra stunder får Oden kämpa för att ta sig fram i tjockare och mer sammanhängande havsis. Ute på däck kan man höra det knaka när vi glider upp på isflaken och knäcker dem. Längs med skrovet kastas stora isblåa rester upp likt korkar som pressats ner i vatten. På bryggan skakar, bullrar och kränger det. En säker hand behövs när man skriver på sitt tangentbord för att inte få ett a i stället för ett ä!

När vi på söndagen lämnade mätstationen, tog seismikgruppens arbete vid. Isförhållandet var dock inte det lättaste och att köra den känsliga utrustningen bakom Oden i den fart som behövdes för att generera data var komplicerat. Luftkanonen, som skjuter i väg luftsmällar mot sedimentet som sedan registreras av en kabel, slogs upp i den tjocka issörjan som Oden lämnade bakom sig. Efter ett tekniskt problem och en åter lugn och stilla natt i en råk flöt arbetet lättare och data har nu samlats under cirka 40 km.

Daniella Gredin, Polarforskningssekretariatet

Arbete med seismikutrustningen

Arbete med seismikutrustningen. Foto: Daniella Gredin