Position: 88°N, 155°E
Väder: Molnigt, temperatur 0,7 °C, vind 7 m/s

Forskningen har nu gått in i en ny fas när vi nått expeditionens målområde – Lomonosovryggen. Aktiviteterna har trappats upp och flera av de inplanerade mätstationerna har avklarats de senaste dygnen. Vid midnatt på tisdagen närmade vi oss Lomonosovryggens sluttning och under onsdagen karterades området med hjälp av både Odens avancerade flerstråliga ekolod och ett enklare sådant vid isstationer med helikopter.

Den väldiga undervattensbergskedjan Lomonosovryggen delar den Arktiska oceanen i två delar – den eurasiska sidan och den amerikanska sidan. Ryggen är uppkallad efter Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711–1765), som ses som den ryska naturvetenskapens fader.

Sedan avresan från Longyearbyen har multibeam-ekolodet körts dygnet runt och bakom skärmarna på bryggan sitter alltid två personer arbetandes i skift. Havsbottnens topografi har varierat mellan de olika regionerna som vi har korsat. Vi passerade Gakkelryggen, en stor undervattensbergskedja, som delar den eurasiska sidan av Arktiska oceanen i två bassänger. I kontrast till detta sågs också enormt platta abyssalplaner. Under ett stråk längre än 200 km, norr om Svalbards norra kontinentalsockel, varierade djupet mellan 4317–4329 meter.

Forskarna är väldigt intresserade av Lomonosovryggens morfologi för att kunna bevisa att den är en naturlig förlängning av den kanadensiska och grönländska kontinentalsockeln, vilket har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten mer än 200 sjömil från kusten. Därför påbörjades ett noggrant arbete med att få fram en batymetrisk karta över sluttningens topografi. Oden kördes i piruetter för att täcka in större områden med ekolodet. Parallellt med Odens kurs genomfördes åtta isstationer med helikopter där ett enklare ekolod användes samtidigt som tyngdkraftfältet mättes.

I morgon har två veckor av expeditionen passerat och vardagen börjar smyga sig på. Man har sakta vant sig vid att somna in till skakningar, vibreringar och krängningar. Numera är det även flera av oss som stabilt manövrera springbandet i gymmet under isbrytningen. Till torsdagsmiddag serveras enligt tradition ärtsoppa, varm punsch och pannkakor. Därefter kommer den danska fotografen att hålla en andra introduktionskurs i Photoshop. Vi har firat två födelsedagsbarn i veckan och till dagen i ära serverades tårta till eftermiddagsfikat. Man kan fortfarande sitta klistrad på bryggan och blicka ut över isen och fascineras av flaken, formationerna och det oändligt vita.

Daniella Gredin, Polarforskningssekretariatet

Utsikt

Utsikt. Foto: Daniella Gredin