Arctic Antarctica
FilterClear

Blogs

Filter

From microbiological life to the life cycle of clouds

6 April 2018

This summer's research expedition with the icebreaker Oden is called Arctic Ocean 2018 and is conducted in collaboration with the United States' National Science Foundation. The main theme for the research on board Oden concerns the microbiological life in the ocean and ice and how it's connected to cloud formation in the Arctic.

Read the full blog post

What happens to species when the climate changes?

11 August 2017

This summer Patrícia Pečnerová from The Swedish Museum of Natural History, is going to Wrangel Island. Originally it was a small hill in the Siberian mainland, but about 10,000 years ago when the last Ice Age ended, sea level rose due to temperature rise and it became what we today know as the Wrangel Island.

Read the full blog post

Polar bear in base camp

7 August 2017 | Anders Angerbjörn

The young polar bears are often wandering around the island, curious and inexperienced. One late night a young female polar bear visited our camp. I went out in my long johns tails and went around the corner of the house . The polar bear did not see me and I did not see the polar bear. But Alexei Tichonov saw her from her window and shouted: Go into house! Polar bear very close!

Read the full blog post

Fältarbete på Tjaunflodens delta

24 July 2017 | Rasmus Erlandsson

Den stora sovjetiska helikoptern sänker sig över tundran. Vi har suttit som klistrade vid fönstrena, men det är inte helt enkelt att hålla orienteringen. Vi har sett några små hus här och där under flygningen från Peveks flygplats, men jag lyckades inte få någon vidare överblick av forskningsstationen i Tjaunflodens delta, innan vi plötsligt står på marken. En i besättningen hoppar ut ur helikoptern och kollar landningsställen. Motorn tystnar och rotorn börjar sakta in.

Read the full blog post

Till Svalbard för att undersöka hur betande djur påverkar vegetationen på tundran

22 July 2017

I sommar åker forskare från Umeå universitet till Semmeldalen på Svalbard för att inventerat renhägn, platser som är inhägnade för att stänga ute renarna så att de inte kan beta på dessa platser. Genom att sätta upp hägn kan forskarna se vilken effekt betning har vegetationen. Eftersom hängen suttit uppe i 15-20 år kan forskarna se skillnad på vegetationen innanför och utanför de avspärrade områdena.

Read the full blog post

We're in Pevek

10 July 2017 | Rasmus Erlandsson

On Wednesday, the Swedish, Slovak and Portuguese Arctic islands participants flew from Stockholm, via Saint Petersburg to Moscow. The next day it was time to start the long journey across Russia – from the capital in the southwest to Asia's northernmost city, the small harbor town of Pevek in the northeast.

Read the full blog post
Close