Arctic Antarctica
FilterClear

Blogs

Filter

Fältarbete på Tjaunflodens delta

24 July 2017 | Rasmus Erlandsson

Den stora sovjetiska helikoptern sänker sig över tundran. Vi har suttit som klistrade vid fönstrena, men det är inte helt enkelt att hålla orienteringen. Vi har sett några små hus här och där under flygningen från Peveks flygplats, men jag lyckades inte få någon vidare överblick av forskningsstationen i Tjaunflodens delta, innan vi plötsligt står på marken. En i besättningen hoppar ut ur helikoptern och kollar landningsställen. Motorn tystnar och rotorn börjar sakta in.

Read the full blog post

We're in Pevek

10 July 2017 | Rasmus Erlandsson

On Wednesday, the Swedish, Slovak and Portuguese Arctic islands participants flew from Stockholm, via Saint Petersburg to Moscow. The next day it was time to start the long journey across Russia – from the capital in the southwest to Asia's northernmost city, the small harbor town of Pevek in the northeast.

Read the full blog post
Close