Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: TransArc II

17 augusti 2015 - 15 oktober 2015 Arktiska oceanen

Kolcykeln i en föränderlig Arktisk ocean

Den arktiska kolcykeln är en av havets nyckelkomponenter och på grund av dess samverkan med koldioxiden (CO2) i atmosfären, har kolcykeln också en grundläggande betydelse för jordens klimat. Arktiska oceanen är ett system som just nu genomgår en snabb förändring som orsakas av naturliga processer och av människans påverkan.

Partikeltransport och dess effekter på havens biogeokemi

Syftet med projektet är att öka kunskapen om transporten av partiklar från kontinentalsockelområdena i den arktiska delen av Eurasien till bassängerna i centrala Arktis, där partiklarna sjunker mot botten genom vattenpelaren och sedimenteras
Stäng