Expeditionen genomfördes som en del i det internationella programmet GEOTRACES, som studerar marina biogeokemiska cykler av spårämnen och deras isotoper i världshaven.

Spårmetaller och deras betydelse för de biogeokemiska kretsloppen i haven

Biogeokemin i Arktiska oceanen förväntas genomgå dramatiska omvandlingar till följd av klimatförändringarna. Detta kan även leda till snabba förändringar av de geokemiska processerna vid de stora och grunda arktiska kontinentalsocklarna och vid havsiskanten, vilket skulle kunna påverka marina biogeokemiska kretslopp i stor skala över hela Arktis.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att förstå de biogeokemiska kretsloppen och hur de påverkas av förändringar i spårmetallflöden. Forskningen bygger på tidigare studier och resultat från det internationella polaråret 2007–2008.

Svensk forskningsledare

Per Andersson
Naturhistoriska riksmuseet

Deltagande forskare

Sandra Gdaniec
Naturhistoriska riksmuseet

Koldioxidflöden och biologisk nettoproduktion i en föränderlig Arktisk ocean

Kolcykeln i Arktiska oceanen är en viktig komponent i det marina ekosystemet och är, på grund av sin interaktion med atmosfärens koldioxid (CO2), av grundläggande betydelse för jordens klimat. Arktiska oceanen är ett hav i snabb förändring under påverkan av naturliga och antropogena processer och förändringarna kommer sannolikt att ha både miljömässiga och socioekonomiska konsekvenser, även utanför polarområdena.

Det är i dag okänt om Arktiska oceanen kommer att bli en sänka eller källa för CO2 vid isfria förhållanden under sommarhalvåret. Utfallet beror på framtida förändringar i primär- och exportproduktion, vilket kan variera mellan olika regioner.

Målet med detta projekt är att öka förståelsen för hur kolcykeln påverkas när Arktiska oceanen blir varmare och istäcket minskar.

Forskare

Adam Ulfsbo
Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Chief Scientist

Ursula Schauer
Alfred-Wegener-Institut, Tyskland