Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Tajmyr 2012

5 juli 2012 - 17 augusti 2012 Tajmyrhalvön, Ryssland

Fältarbete längs Buotankagafloden

Den kanadensiska bassängen, mer än 3 000 m under havsytan, är den djupaste bassängen i den Arktiska oceanen. Kunskaper om tektoniska händelser under mesozoisk tid och hur den här havsbassängen formades har stor betydelse för många arktiska forskningsfrågor (till exempel naturresurser, havscirkulation, och så vidare).

Isutbredning på Tajmyrhalvön i tid och rum

Arktis genomgår för närvarande snabb och genomgripande förändring och klimatförändringarna verkar ske med förstärkande mekanismer på nordliga breddgrader. Kunskaper om tidigare klimatförändringar är därför av fundamental vikt för förståelsen av och förutsägelser om vad som vår framtid bär med sig.
Stäng