Eurasiska inlandsisars utbredning

I det här forskningsprojektet undersökte forskargruppen den maximala utbredningen av inlandsisar vid Karahavet och fördjupade kunskapen om variation och utbredning av de tidigare inlandsisarna. Information om inlandsisarna bidrar till arbetet med att rekonstruera klimatutvecklingen. Studier gjordes också för att fastställa förändringar i flora och fauna, med tyngdpunkt på de senaste 50 000 åren. Sedimentprover samlades in för analys, vilket kan ge ökad kunskap om miljöförändringarna kring faunans utdöende.

Forskningsledare

Per Möller
Geologiska institutionen, Lunds universitet

Den tektoniska utvecklingen av Amerasiska bassängen

Arktiska oceanen består av två djupa bassänger: Amerasiska bassängen och Eurasiska bassängen. Amerasiska bassängen är den äldre av de två, cirka 135 miljoner år gammal, och ligger på över 3 000 meters djup. Att förstå hur den Amerasiska bassängen formades är viktigt eftersom den har påverkat den tektoniska utvecklingen av de omgivande kontinentalsocklarna och den globala havscirkulationen, vilken har stor inverkan på det globala klimatet.

Forskningsledare

Victoria Pease
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet