Den första delen av de planerade åtta dygnen i transit fram till den första forskningsstationen gick i öppet vatten till vi var emellan Novaja Zemljas nordspets och Frans Josefs Land. Därefter gick vi igenom en tunga av is, upp genom St Annatråget och norr om Severnaja Zemlja. Väl förbi öarna så har vi kurs in i Laptevhavet i riktning mot Nysibiriska öarna.

Ishav

Ishavet under transit Foto: Ulf Hedman

Vi har haft grövre is än väntat. Vi är ute tidigt på säsongen så isen är hårdare än längre fram på sommaren. På denna expedition valde vi, av utrymmes- och ekonomiska skäl, att inte ha helikopter ombord. Det betyder att vi mycket mer måste gissa vår bästa väg fram genom isen vilket ofta är svårt. Vi rör oss ändå mot målet i stadig med sakta fart. Vi hoppas att nå till första provtagningsstationen under morgondagen (tisdag).

Väl där kommer livet ombord att förändras. Hittills har de flesta forskningsprojekten jobbat dagtid men nu går man in på dygnet-runt arbete och olika vaktscheman. Vi kommer att ha tätt mellan provtagningsstationerna och bara timmar emellan dem.

Förberedelser

Förberedelser på akterdäck Foto: Ulf Hedman

Alla har haft gott med tid under den långa transiten att sätta igång utrustning, sensorer och analyssystem. Så, alla är laddade och väl förberedda på att äntligen komma igång med forskningsarbetet. Vissa projekt har förvisso varit igång sedan avfärden från Tromsö och det är de som samlar data från luft och vatten under gång dvs. meteorologigruppen med Michael Tjernström i spetsen och alla som provtar ifrån havsvattenintaget.

Vi har avslutat alla så kallade Tool Box-talks som vi har för att skapa en säker arbetsmiljö vid arbetet med provtagning med vinschar och ute på däck. Vi har gått igenom planerna för de kommande stationerna räknat tider och positioner, övat på däck så nu vill alla komma igång.

Besättning

Odens besättning är redo på däck Foto: Ulf Hedman

Förra måndagen hade vi en välkomstmiddag för alla ombord. Dukade bord, trerätters måltid och mycket trevligt – ett bra tillfälle att bekanta sig med både forskare och besättning.

Nu vill vi bara fram till dit där arbetet skall börja: 78º 55′ N, 125º 13′ E.