Då har vi kommit igång med del två av SWERUS-C3, efter byte av besättning och forskare är vi nu i full fart med forskningen. Det har varit en hel del väntan för oss åtta personer som är med på båda delarna av expeditionen, en från besättningen, fyra ryska, två svenska och en kanadensisk forskare. Vädret stoppade oss från att ta prover i öppet vatten och därför fick vi arbeta med de data vi redan fått fram. Å andra sidan var det mer än vi hade hoppats innan vi började expeditionen.

Vi ankrade drygt 3 nautiska mil utanför kusten vid samhället Barrow på kvällen den 18 augusti. Alltid lika fascinerade att se land efter att ha varit på öppet hav under en tid. Tyvärr fanns ingen möjlighet för oss att komma iland, både av rent praktiska skäl, men också eftersom en del inte hade de rätta visumen för detta. På morgonen den 19:e kom dock en del av det nya gänget om bord för att få information av vikt för det fortsatta arbetet.

Framförallt var det fartygets besättning, men också den vetenskapliga ledningen och en del forskare som skulle fortsätta att arbeta med samma utrustning även under andra delen. Tyvärr fick dessa nyanlända personer åka tillbaka på eftermiddagen för att vi inte skulle vara för många ombord över natten för de gällande regelverken. Transporten av personer skedde med en båt som kunde ta 20 personer. När den inte var full med dessa kunde även en del förnödenheter transporteras.

Fram på eftermiddagen den 19:e kom även en pråm och en bogserbåt ut för att leverera diesel. Ca 850 kubikmeter pumpades över till Oden och detta tog några timmar. Det är lite skillnad från att fylla biltanken, eller för den delen villatanken! Redan under kvällen var det färdigt och de lämnade oss för att sträva vidare längs kusten och lossa bränsle för i olika samhällen för vinterns behov.

Den 20 augusti skedde skiftet av folk. En ganska kaotisk situation. Båten behövde fyra resor för att göra detta arbete. Allt skedde under förmiddagen och personer och resväskor fanns mest överallt upplevde jag. Faktiskt skönt att inte vara aktiv i detta. De som det berörde upplevde det nog helt annorlunda, men allt beror på vilka förväntningar man har.

När alla var iland kunde vi i princip ge oss av, om det inte vore för att vi fortfarande väntade på leverans av en del varor. Sallad, tomater och gurka var bland de grejer som fortfarande inte ens kommit till Barrow. Detta var värt att vänta på! Vi hade inte sett dessa grönsaker på flera veckor. De kom med flyg under kvällen och transporterades snabbt ut till oss. Så på morgonen den 21 augusti lämnade vi Barrow bakom oss i lugnt väder.

Vädret stod sig under flera dagar medan vi stävade mot väster för att fortsätta arbetet i Herald Canyon. Tyvärr ökade vinden så det tog ända till lördag kväll innan vi kunde börja arbeta med vattenprovtagning. Desto bättre var att vi under natten kunde besöka 11 stationer tvärs över denna Canyon och ta ca 50 vattenprover som nu alla analyserats för flera kemiska parametrar. Vi hoppas detta arbete kommer att fortsätta under måndagen med provtagning ut mot den djupa centralbassängen.

Det är ganska intressant att se hur förhållandena har förändrats med alla nya personer. Det gamla gänget hade haft ca 6 veckor att anpassa sig, men nu kommer ett helt nytt gäng. Naturligtvis blir det annorlunda något som vi åtta ”gamlingar” upplever. Inte för att det är sämre eller bättre, bara annorlunda. Blir kul att se hur alla nya människor kommer att anpassas allt eftersom tiden lider,