Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: De Long

1 september 2013 - 16 september 2013 De Longöarna

De Longöarna och Arktis tektoniska utveckling

Att förstå hur den amerasiska bassängen formades är viktigt då den bland annat har påverkat den tektoniska utvecklingen av de omgivande kontinentalsocklarna och den globala havscirkulationen, vilken har stor inverkan på det globala klimatet.
Stäng