Arctic Antarctica
FilterClear

Expedition: De Long

1 September 2013 - 16 September 2013 De Long Islands

The De Long Islands and Arctic tectonics

Att förstå hur den amerasiska bassängen formades är viktigt då den bland annat har påverkat den tektoniska utvecklingen av de omgivande kontinentalsocklarna och den globala havscirkulationen, vilken har stor inverkan på det globala klimatet.
Close