Arktiska oceanen består av två djupa bassänger: den amerasiska bassängen och den eurasiska bassängen. Den amerasiska bassängen är den äldre av de två, cirka 135 miljoner år gammal, och ligger på över 3 000 meters djup. Att förstå hur den amerasiska bassängen formades är viktigt eftersom den har påverkat den tektoniska utvecklingen av de omgivande kontinentalsocklarna och den globala havscirkulationen, vilken har stor inverkan på det globala klimatet.

De Longöarna ligger utanför Sibiriens nordöstra kust i Arktiska oceanen och är en svårtillgänglig del av Arktis som sällan besöks. För att kunna ta sig dit genomfördes forskningsexpeditionen i samarbete med A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (VSEGEI). Forskarna åkte under två veckor med det ryska fartyget Mikhail Somov mellan Bennettön, Henriettaön och Zjochovön. Under fältarbetet på öarna samlade forskarna in geologiska prover för analys.

Forskningsledare

Victoria Pease
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet