Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Arktiska Sverige

14 juli 2008 - 24 augusti 2008 Svenska fjällkedjan

Klimatets påverkan på glaciärers utveckling

Glaciärer över hela världen smälter idag på grund av den globala uppvärmningen. Övervakning av hur glaciärerna i Sverige reagerar på klimatvariationer görs av forskare verksamma vid Tarfala forskningsstation.

Samspel mellan växter och djur i den svenska fjällkedjan

Smågnagare utgör en av de allra viktigaste komponenterna i fjällekosystemet och ett flertal predatorer i form av däggdjur och fåglar är påverkade av dessa karaktäristiska smågnagarcykler. De huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur dessa djurgrupper påverkas av den förväntade och redan påbörjade miljöförändringen i subarktiska Sverige.

Miljöhistoria och isotopgeologi

Genom att använda sjösediment avser forskarna att rekonstruera hur klimatet påverkat fjällmiljön sedan inlandsisen lämnade området.

Arktiska Sverige - Arkeologi

Cirka 25 nya förhistoriska och samiska platser identifierades på Björkfjället och Ammarfjället med hjälp av helikopter. Den landbaserade undersökning följde Vindelälven och resulterade i fynd från boplatser från stenåldern.
Stäng