En arkeologisk utgrävning av 5 200 år gammal bosättning nära sjön Luspasjaure i Västerbottens län. Foto: Thomas B. Larsson

En arkeologisk utgrävning av 5 200 år gammal bosättning nära sjön Luspasjaure i Västerbottens län. Foto: Thomas B. Larsson

Det arkeologiska projektet har tre vetenskapliga målsättningar:

  1. utveckling av en metod för fornminnesinventering i fjällterräng från helikopter
  2. markbunden fornminnesinventering i skogslandet söder om Ammarnäs
  3. utgrävning av en högt belägen boplats vid sjön Luspasjaure.

Samtliga aktiviteter är mycket viktiga ur ett arkeologiskt perspektiv, då fjällområdets forntid är dåligt kartlagd och undersökt.

Se forskarrapport Arctic Sweden – Archaeology