I sommar har forskare åkt till två isolerade platser i ryska Arktis för att undersöka klimatförändringarnas konsekvenser. Rasmus Erlandsson från Stockholms universitet berättar att han är ansvarig för insamlingen på Tjaun som är på fastlandet i Sibirien. Det betyder att han har till uppgift att se till att alla grejer är med och att de kommer ut till platserna där data ska samlas in.

Platserna är slumpvis utvalda för att säkerställa att inte forskarna själva inte väljer lättillgängliga platser, utan områden som faktiskt ger en rättvis bild av hur ekosystemet ser ut.

För att förstå hur ekosystemet ser ut måste forskarna titta på vilka olika arter av växter och djur som lever där. Det väldigt noga att man tar reda på exakt vilket sorts starr eller vilken insekt, därför har vi med oss folk som är duktiga på det här, säger Rasmus.

Det är viktigt att veta, därför att olika arter samspelar på olika sätt och om vi ska kunna jämföra hur det ser ut idag, med hur det har sett ut tidigare och även förutspå hur det kan komma att se ut i framtiden, är det just sammansättningen av olika arter som berättar något om hur ekosystemet påverkas av klimatförändringar, hur det har påverkats av tidigare klimatförändringar och även vad vi kan förvänta oss i framtiden.

Forskarna har med sig olika personer som är duktiga på växter och fåglar. Själv ska Rasmus mest gå och samla djurskit av olika slag.
Det är intressant därför att om man tittar i spillningen från djur så kan man se vad de har ätit, och det är också en del av ekosystemet; vem som äter vem, vad och hur mycket. I skiten finns det också intressant information.