Inom forskningsprojektet Arktiska öar studerar forskarna vilka konsekvenser klimatförändringar kan leda till för arktiska ekosystem på land. När klimatet blir varmare väntas det resultera i att konkurrenskraftiga arter anpassade till ett varmare klimat expanderar längre norrut. Det skulle leda till att nuvarande arktiska arter trängs undan och bara finns kvar på öar runt om i det högarktiska området, vilket också data från tidigare uppvärmningsperioder tyder på.

Arktiska ekosystem då, nu och i framtiden

Syftet med projektet är att med hjälp av DNA-teknik analysera tidigare och pågående processer i de arktiska ekosystemen på land – inklusive vegetation, växtätare och rovdjur. Det görs på öar och på närliggande platser på fastlandet med olika breddgrader, klimat och glacial historia. Forskarna kommer också att analysera permafrostsediment för att få en bild av hur floran har förändrats på grund av klimatförändringar.

Utifrån analyserna går det att säga hur ekosystemens sammansättning tidigare har sett ut på de undersökta platserna. De ger också en bättre förståelse av utrotningsprocesser i samband med klimatförändringar i slutet av den senaste istiden. Den här kunskapen är avgörande för att kunna förutsäga hur arktiska arter kommer att påverkas av den nuvarande klimatförändringen.

Fältarbete i ryska Arktis

Årets forskningsexpedition är en fortsättning på tidigare fältarbeten på Grönland och Ellesmereön 2015 samt i Abisko 2016. Den här gången genomförs expeditionen som ett rysk-svenskt samarbete. Forskarna kommer att vara uppdelade i två grupper och arbeta på Wrangels ö och på fastlandet vid Tjaunfloden, som mynnar ut i Östsibiriska havet.

Forskningsledare

Anders Angerbjörn
Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Love Dalén
Bioinformatik och genetik, Naturhistoriska riksmuseet