I sommar åker jag till Wrangels ö. Ursprungligen var Wrangels ö ett mindre berg i det Sibiriska fastlandet, men för omkring 10 000 år sedan när den sista istiden slutade steg havsnivån på grund av temperaturhöjning och området formades till det som idag känns vid som Wrangels ö. Det är en perfekt plats för vårt forskningsprojekt Arktiska öar, eftersom det gör det möjligt att studera vad som händer med arter och den arktiska miljön när klimatet förändras och hur olika arter reagerar när de begränsas till små öar, som Wrangels ö.

Den ullhåriga mammuten är ett bra exempel på en av de arter som vi kan studera. En gång i tiden var mammuten en utbredd art i hela Eurasien, men på grund av stigande temperaturer tvingades arten till längre norrut tills den tillslut blev helt isolerad på Wrangels ö.

Genom att studera prover från Wrangels ö kan vi ta reda på vad som hände med arten efter det att det blev isolerad och vi kommer bättre att kunna förutsäga hur olika arter idag och i framtiden påverkas av temperaturförändringar och klimatförändringar och när arterna blir isolerade och habitatet blir fragmenterat.

Musik:
The stars are out interlude by Dexter Britain

Foton:
Flying Puffin
Tracy O
Larry D. Moore CC BY-SA 3.0