Man framför blå bil

Calle är vår bergsguide, säkerhetsansvarig och allt i allo fixare i kallt klimat. Foto: Henrik Törnberg

Calle är bergsguide till yrket och här på Antarktis så är det han som vakar över vår verksamhet och planering och ser till att vi inte utsätter oss för några risker. När Calle inte är på polarexpedition så arbetar han som säkringsledare för höghöjdsarbeten samt som bergsguide med fokus på skidåkning runt om i Skandinavien.

Här under expeditionen är det viktigt att man är tekniskt kunnig, klurig och har ett lösningsorienterat förhållningssätt till de problem som vi ställs inför. Calle är även ohotad expeditionsmästare i Tetris. Det blev han efter att ha klurat ut hur all vår expeditionspackning får plats på bilarna. Allt måste få plats och vikten måste bli väl fördelad mellan de två bilarna och släpet. Dessutom gäller det att enkelt få tag i såna saker som vi måste få fram väldigt snabbt, till exempel sprickräddningsutrustning, våra personliga packningar, samt den mat vi skall använda under dagen. Det är fortfarande bara Calle som klarar av att packa ihop kökslådan så att alla kokkärl, tallrikar och muggar får plats.

Man sitter på bil och spanar ut

Calle är ohotad expeditionsmästare i Tetris. Han är den enda som klurat ut hur all expeditionspackning kan lastas på bilarna. Foto: Henrik Törnberg

Säkerhetstänkandet under expeditionen går långt utanför vad som man normalt förknippar med bergsguideyrket. Säkerheten på bergen och glaciärerna är bara en del av verksamheten. Här måste vi även ta hänsyn till säkerhet runt fordon, brandsäkerhet, fara för kolmonoxidförgiftning i tältläger och olika risker som kan finnas i det dagliga livet på stationen.

Att färdas med bil eller bandvagnar på glaciär är en helt egen skola, där kan det nämligen finnas sprickor under snön. Vi använder en hel del avancerad teknik som hjälper oss med val av färdväg. På en av våra dataskärmar ser vi högupplösta satellitbilder med våglängder från det infraröda spektrumet. Nästa skärm visar radarekon från vår snöradar som sitter på bilarna, den ger information om hur det ser ut under snöytan. Sedan har vi ju förstås även en vanlig GPS för navigation som hjälper oss med val av rutt. Allt teknikstöd vägs ihop med våra samlade glaciologikunskaper och olika erfarenheter. Trots detta är det fortfarande väldigt svårt att veta hur det ser ut under snötäcket och så långt det är möjligt håller vi oss till kända rutter som vi använt under många år.

Två skärmar

På våra dataskärmar ser vi högupplösta satellitbilder med våglängder från det infraröda spektrumet och även radar bilder som hjälper till att kolla efter sprickor. Foto: Henrik Törnberg

Säkerheten under expeditionen är något som står högt upp på dagordningen för alla deltagare, men det är Calles uppgift att fokusera extra på detta område och att hissa varningsflaggan i god tid. Vi har alla drillats på hur vi arbetar i replag för att undvika att falla i glaciärsprickor. Vi har också övat mycket på att rädda varandra ur sprickor och för Calle är detta är en viktig. Om det vill sig illa kan det ju vara han som är i behov av hjälp.

Vi hoppas verkligen att vi inte ska behöva använda sprickräddningskunskaperna till annat än för träning och tuffa bilder till bloggen.

Säkerheten går alltid först på expedition. Foto: Henrik Törnberg

Säkerheten går alltid först på expedition. Foto: Henrik Törnberg