MAGIC-DML står för Mapping, Measuring and Modelling Antarctic Geomorphology and Ice Change in Dronning Maud Land. Området är ett av de minst undersökta i hela Antarktis när det gäller variationer i inlandsisens tjocklek och dynamik. Projektets syfte är att kartlägga landformer och samla in geologiska prover från olika höjder på nunataker och därefter återskapa hur inlandsisens tjocklek har varierat över tid. Data från expeditionen kommer att användas för att testa och förbättra modeller, bland annat för hur inlandsisen påverkas av klimatförändringar, både historiskt och i framtiden.

Forskargrupp i fält

Forskargruppen som kommer att arbeta i fält i Antarktis under expeditionen består av:

  • Ola Fredin, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Twitter: @FredinOla
  • Neil Glasser, Aberystwyth University, Storbritannien, Twitter: @NeilNfg
  • Nathaniel Lifton, Purdue University, USA
  • Jennifer Newall, Purdue University, USA, och Stockholms universitet, Twitter: @Polar_Jen

Forskningsledare

Arjen Stroeven
Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet
Twitter: @AStroeven

Underhållsarbete på Wasa

Polarforskningssekretariatets personal anländer till den tyska forskningsstationen Neumayer i Antarktis 19 december. En stor del av expeditionens utrustning kommer med det sydafrikanska fartyget S.A. Agulhas II till Neumayer vid jultid. Därefter transporteras utrustningen vidare till Wasa.

Forskargruppen anländer till Wasa 10 januari och kommer att arbeta i fält runt om i Dronning Maud Land fram till 18 februari.