stenblock av kvartsit

Ett stenblock av kvartsit har dumpats på berggrund av sandsten på Fossilryggen. Foto: Nat Lifton

Sten med kilar

En närbild av stenblocket av kvartsit, på stenen syns kilarna. För att skapa en spricka i stenen borrar vi hål där vi sedan hamrar in kilar. Foto: Nat Lifton

Nu har vi varit ute på vår första tur ut i fält. Vi åkte till en liten nunatak som kallas för Fossilryggen och ligger ca 50 km från Wasa. Huvudsyftet med var att testa bilarna, lagringsutrymmet i bilarna och packningssystemet, som Calle och de andra har utvecklat, samt testa vårt fältläger och utrustning. Vi tog dock tillfället i akt och passade på att ta prover från Fossilryggen, vilket var ett av våra utpekade mål.

Läs hela bloggposten på engelska