Position: 89°N, 154°W
Väder: Molnigt, temperatur -0,5 °C, vind 6 m/s

Tredje veckan och det är återigen dags för den traditionella ärtsoppan, serverad med pannkakor och varm punsch. Så som vi har längtat! Denna rätt fyller fler syften än att bara mätta våra magar, då den är en viktig hjälp i veckodagsorienteringen. Var och en ombord har skaffat sig egna vanor och rutiner som de sover, arbetar och tränar efter. Men måltiderna är stående punkter i allas scheman. Vi serveras tre mål mat om dagen samt för- och eftermiddagsfika. För den som är sugen finns därefter rester i mässkylen för en nattmacka. Tack vare måltiderna går det att hålla någorlunda koll på klockslaget under det ständigt ljusa dygnet. Veckodagarna är betydligt svårare att särskilja och man försöker tappert använda ärtsoppan som referenspunkt.

I går byttes det gråa molntäcket, som har vilat över oss under ett antal dagar, ut mot strålande solsken. Den annars så kyliga bryggan värmdes upp och blev riktigt behaglig att sitta och arbeta på. Efter middagen sågs isbjörnsspår, perfekt infrusna i isflaken, en lång bit längs med vår kurs. Många slöt upp på bryggan med kameran lättillgänglig i handen och stämningen var god, nästintill upprymd. Kanske hoppades vi på att få se en till vitlurvig figur komma vandrandes över havsisen?

Under onsdagen gjordes flera helikopterflygningar och isstationer i det fina vädret med en otroligt god sikt. Helikoptern är ett viktigt verktyg för forskningen och en ovärderlig hjälp för att kunna navigera Oden i den nyckfulla isen.

Den övergripande ruttplaneringen sker ombord på Oden där iskoncentrationskartor, som är tagna via satellit, studeras för att hitta lämpliga områden att färdas igenom och för att kunna beräkna tidsåtgången. Den omedelbara navigeringen sker med radar där styrmännen tittar på isförhållandena cirka tre nautiska sjömil framåt. Genom att genomföra isrekognoscering med helikopter kan man planera färdvägen bättre och välja stråk med öppna råkar som både underlättar isbrytningen och sparar in tid. Helikoptern som är av modellen AS350 Ecureuil är försedd med en AIS-transponder som registrerar flygvägen, vilken styrmännen sedan kan följa och jämföra med sin radarbild. Eftersom havsisen driver med omkring 0,25 knop förändras isläget relativt snabbt och inga isrekognosceringar är därför längre än 20 nautiska mil. Med ombord finns två helikopterpiloter och en tekniker.

Daniella Gredin, Polarforskningssekretariatet