I sommar kommer forskare att arbeta vid Sorgfjorden på Svalbard för att utveckla metoder för arkeologisk forskning i polarområdena. Projektet kommer att testa metoderna genom att dokumentera de arkeologiska resterna av den svensk-ryska gradmätningsexpeditionen (1899–1901) vid Sorgfjorden på nordöstra Spetsbergen, Svalbard.

Läs mer om Sorgfjordenprojektet