Det här projektet ska utveckla och testa metoder för effektiv dokumentation av arkeologiska platser i polarområdena för att skapa goda exempel för bevarande och förvaltning av kulturarv. Projektet kommer att testa metoderna genom att dokumentera de arkeologiska resterna av den svensk-ryska gradmätningsexpeditionen (1899–1901) vid Sorgfjorden på nordöstra Spetsbergen, Svalbard.

Värdet av det polara kulturarvet har blivit allt tydligare de senaste åren. Det har drivits på av ett ökat vetenskapligt intresse, men också genom större volymer av turisttrafik, klimatförändringar (vilket sätter ytterligare press på arkeologiska lämningar) och den politiska betydelsen av att förvalta kulturarv på platser under nationell suveränitet. Därför kommer projektet att genomföras i nära samarbete med Sysselmannen på Svalbard, för att kunna dokumentera en plats som är nästan helt outforskad och av betydande historiskt och kulturellt intresse.

Ett antal teknologier och metoder som används inom geodesi kommer att testas, från laserskanning och fotogrammetri till flygfotografering med drönare, och effektiviteten kommer att analyseras och rapporteras.

Efter avslutat fältarbete och analys hålls en workshop för att sprida resultaten till personer som arbetar med förvaltning av kulturarv och för att producera en sammanfattning av de senaste teknikerna vid tillämpning av geodetiska och arkeologiska metoder för kulturarvsförvaltning i polarområdena.

Forskningsledare

Dag Avango
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH