Det vetenskapshistoriska projektet om refotografi var en jämförande studie av då och nu, som genererade ett nytt referensmaterial för vidare refotografering och framtida jämförelse. Fotografi och dess historia kan i detta sammanhang spela en viktig roll inom forskning och bevarandet av en unik vildmark eller i värsta scenariot minnet av denna vildmark.

Forskningsledare

Tyrone Martinsson
Akademin Valand, Göteborgs universitet