Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Refotografi

11 juli 2012 - 1 augusti 2012 Svalbard

Refotografi – en dialog med historia i ett arktiskt landskap

Visuellt material kommunicerar förlopp av förändring över tid direkt och konkret. I relation till andra vetenskapers arbetsmetoder och resultat, kan fotografiskt baserad forskning ge tydligare förståelse och förmedling av förändringar relaterade till global uppvärmning, överexploatering av naturresurser och miljöpåverkan.
Stäng