För 370 miljoner år sedan utvecklades fiskarnas fenor till händer och fötter och blev anpassade för ett liv på land. Men vad var det som drev ryggradsdjur att lämna vattnet och varför återvände vissa reptiler till vattnet 150 miljoner år senare?