Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Östra Grönland 2016

26 juli 2016 - 1 september 2016 Hold With Hope och Ymer Ø
Forskare från Uppsala universitet återvänder till östra Grönland för ännu en forskningsexpedition i samma områden som 2015.

I det här forskningsprojektet undersöker forskarna vilka ekologiska drivkrafter som ligger bakom tetrapodernas, dvs. landryggradsdjurens, omfattande evolutionära förändringar.

För 370 miljoner år sedan utvecklades och omvandlades de extremiteter som tidigare hade varit fenor till fram- och bakben och tetrapoderna lämnade havet för ett liv på land. För 250 miljoner år sen återskapades fenorna och tetrapoderna återvände till havet. Bägge dessa omformningar går att se i fossil som tidsmässigt sträcker sig över två massutdöenden i jordens historia – dels mellan de geologiska perioderna devon och karbon, dels mellan perm och trias.

Östra Grönland är ett av få områden i världen där det går att samla fossil av dessa, i tid vitt skilda, grupper av akvatiska tetrapoder och göra detaljerade paleoekologiska studier. Forskningen kan ge en god förståelse för hur ryggradsdjurens struktur och funktion anpassas till förändrade livsbetingelser och kan ge en bild av hur mångfaldsförändringar hänger ihop med ekosystemet i stor skala.

Forskningsledare

Benjamin Kear
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Stäng