Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: LOMROG II

31 juli 2009 - 10 september 2009 Arktiska oceanen

Batymetrisk datainsamling

Expeditionen är en del av datainsamlingsaktiviteterna inom det danska Kontinentalsokkelprojektet. Projektet syftar till att skaffa fram dataunderlag för att Danmark eventuellt ska kunna ställa krav på en utökad kontinentalsockel i området norr om Grönland.

Seismisk datainsamling

Det flerstrålande ekolodet samlade batymetriska data på båda sidor av Lomonosovryggen under sex passager. 380 km seismisk data samlades in i både Amundsen- och Makarov-bassängerna med hjälp av en bruten isränna.

Oceanografi - CTD mätningar

Under LOMROG II genomfördes 16 CTD-stationer för vattenprovtagning och 20 provtagnings- och mätstationer på havsisen.

Microbial respiration in Arctic sea ice

Expeditionen LOMROG II var ett forskningssamarbete mellan Danmark och Polarforskningssekretariatet som även inkluderade kanadensiska och ryska deltagare.

DNA of the polar seas

Totalt togs prover från 18 stationer. Inklusive olika djup vid samma station, totalt blev det 25 prover, inklusive snö och iskärnor.

Past environmental changes in central Arctic Ocean

Syftet var att samla högupplösta sediment poster från Lomonosovryggen i centrala Arktis kan avslöja något om djupvattencirkulationen i de arktiska bassänger, havsisens historia och relationen till de stora inlandsisar som utvecklades på Amerikanska och Eurasiska landmassor kring Arktiska oceanen.
Stäng