I sommar åker forskare från Umeå universitet till Semmeldalen på Svalbard för att inventerat renhägn, platser som är inhägnade för att stänga ute renarna så att de inte kan beta på dessa platser.

Elin Lindén från Umeå universitet, berättar att forskningsprojektet tidigare inventerat renhägn i hela den skandinaviska fjällkedjan.
Genom att sätta upp hägn kan forskarna se vilken effekt betning har vegetationen. Eftersom hängen suttit uppe i 15-20 år kan forskarna se skillnad på vegetationen innanför och utanför de avspärrade områdena.

Forskarna tittar bland annat på hur mycket växterna växer, näringsomsättningen i marken och artsammansättningen i och utanför hägnen.

Det forskarna vill göra nu är att utöka databasen med information från andra delar av Arktis och därför åker forskare i sommar till Svalbard. Under senare fältsäsonger kommer de även att åka till Alaska och Grönland, för att på dessa platser göra exakt samma mätningar som idag görs i den Skandinaviska fjällkedjan.

Det forskarna vill undersöka är den variation som finns i Arktis när det kommer till olika vegetationstyper, klimatförhållanden och hur olika hårt vegetationen är betad.

Informationen kan användas för att se om de olika klimatförhållanden och betningsförhållanden ger olika respons på vegetationen. Även om klimatförändringar kan förändra förhållandet mellan växtätande djur och växterna.