Inom det här forskningsprojektet undersöker forskarna hur en avsaknad av betande djur påverkar vegetationen på tundran. Genom att skapa hägn som stänger ute till exempel renar, kan forskarna jämföra de inhägnade områdena med områden där betesdjuren har kunnat beta som vanligt. Med den kunskapen går det att fastställa egenskaperna för ett landskap som präglas av bete samt utvärdera hur klimatförändringar och olika förvaltningssystem kan avgöra hur vegetationsmönster och biologisk mångfald ser ut i framtiden.

Det specifika målet med fältarbetet är att återinventera ett antal befintliga hägn i tre olika ekosystem på hög latitud. Den här säsongen kommer hägn i Semmeldalen på Svalbard att inventeras och följande säsong görs det på Grönland och i Alaska.

Forskningsledare

Elin Lindén
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet