I sommar kommer forskare från Umeå universitet att arbeta på Svalbard för att undersöka hur vegetationen på höga latituder påverkas av frånvaron av betande djur.

Läs mer om expeditionen