Så är vi vid våra drömmars mål. Längst ut o längst bort av De Longöarna ligger Jeannetteön – en klippö utkastad i polarhavets drivis. Spåren efter isbjörnens tassar syns på isflaken och tobisgrisslorna, måsarna och labbarna är fortfarande kvar, men snart börjar deras färd söderut.

Vi kom hit på eftermiddagen och det beslutades om en kort rekognosceringstur med helikoptern för att finna en möjlig landningsplats och eventuellt sätta iland några geologer. Det visade sig vara en utmaning att hitta en lämplig yta på den branta ön för en så stor helikopter, men till slut landade de på den fasta sjöisen. Vicky var en av geologerna som fick gå iland och nu arbetar hon febrilt för att få loss de åtråvärda proverna från ön som ingen människa satt sin fot på på årtionden.

Vi hoppas att resten av oss kommer iland imorgon och kan utforska mer av geologin!

Andreas Bergström, Polarforskningssekretariatet

Jeanetta

Jeannetteön.

Karta

Rutt för De Long-expeditionen.