I sommar genomförs en rysk-svensk forskningsexpedition till nordöstra Sibirien i ryska Arktis för att studera vilka effekter ett förändrat klimat får på arktiska ekosystem.

Inom forskningsprojektet Arktiska öar studerar forskarna vilka konsekvenser klimatförändringar kan leda till för arktiska ekosystem på land. När klimatet blir varmare väntas det resultera i att konkurrenskraftiga arter anpassade till ett varmare klimat expanderar längre norrut. Det skulle leda till att nuvarande arktiska arter trängs undan och bara finns kvar på öar runt om i det högarktiska området, vilket också data från tidigare uppvärmningsperioder tyder på.

Läs mer om expeditionen Arktiska öar 2017