Alla ombord, 67 personer, samlades på bryggan för att fira när GPS:en visade att vi kom närmare och närmare 90°N. Oden parkerade mjukt vid iskanten och vi kunde gå ut på Nordpolen. Efter det obligatoriska gruppfotot fick forskarna börja jobba och vi fick upp både en sedimentkärna och CTD-vatten från 4 200 meters djup. Vi genomförde även en isstation plus alla kontinuerliga mätningar ombord.

Oden på Nordpolen

Isbrytaren Oden på Nordpolen under forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016. Foto: Lars Lehnert