Oden och Louis S. St-Laurent

Oden och Louis S. St-Laurent tillsammans genom isen. Foto: Åsa Lindgren

På vår väg till nästa coringposition vid 88° N, kunde vi flyga ut några forskare till en isstation för provtagning av snö, vatten och is.

Katarina Gårdfeldt forskar på kvicksilver i polarområdena och på isstationerna samlar gruppen in snö och is för analys i laboratoriet ombord på Oden.

Isstation

Katarina Gårdfeldt och Runa Skarbø provtar snö på en isstation. Foto: Åsa Lindgren

La Daana Kanhai samlar in prover från vatten, snö och is för att undersöka förekomsten av mikroplaster. På en isstation borrar hon genom isen och pumpar 1 000 liter vatten genom ett såll med ett filter i. Filtret tas med tillbaka till labbet och lagras för analys vid hennes universitet på Irland.

Runa Skarbø leder en grupp från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim som fokuserar på ismekanik och isegenskaper.

Isstationer kan göras även när isbrytarna ångar på, tack vare vår helikopterbesättning.

Oden från helikopter

Oden från helikopter full med utrustning. Foto: Åsa Lindgren