Gruppfoto

Provtagning i onsdags på det vackra fjället Jekselen, Sju fina stenprover insamlade. Från vänster: Carl, Andreas, Jenny, Robin, Derek och Sarah längst fram. Foto: Fredrik Hägglund

GPS

En differentiell GPS är uppställd i baslägret och den andra på provplatsen. De ger en altitud ner till centimeternivå. Foto: Fredrik Hägglund

Batterier innanför jackan

Ett enkelt och bra sätt att hålla batterierna till borren varma! Foto: Fredrik Hägglund

Ett ankare och ett säkerthetsrep är uppsatt så att forskare kan nå en provplats trots att en spricka finns nära provplatsen.

Expeditionsläkaren

En glad och varm (med fem lager kläder!) expeditionsläkare Fredrik uppe på en av topparna vid Jekselen. Foto: Jennifer Newall

Lunchtält

Ett lunchtält skyddar mot kylan under blåsiga dagar i fält. Foto: Fredrik Hägglund

Batteriladdning

Alla batterier till utrustningen laddas varje kväll. Foto: Fredrik Hägglund

Forskare och bergstopp

Derek och bergsguiden Carl planerar hur vi kan nå toppen av Viddalskollen för provtagning. Fredrik Hägglund

Expeditionsledare Håkan

Expeditionsedaren Håkan med den vackra nunataken Istind i bakgrunden. Här är vi på väg till basläger 6 i Gronehogna. Foto: Fredrik Hägglund

SANAE IV

Tillbaka på SANAE IV efter 17 dagar i fält. Alla hoppas att vattnet räcker till en varm dusch! Foto: Fredrik Hägglund

Solnedgång

Solen har nu börjat försvinna nedanför horisonten och kommer upp efter en timma. Fotot är taget 2 februari kl 23.10 från taket av forskningsstationen SANAE IV. Foto: Fredrik Hägglund