Dronning Maud Land är till stor del täckt av den östantarktiska inlandsisen. Isen är så tjock att det bara är de högsta bergstopparna, så kallade nunataker, som sticker upp ur istäcket.

Forskarnas mål är att återskapa inlandsisens historia, specifikt hur dess tjocklek och utbredning har varierat över tid. Genom att samla in och bestämma åldern på prover från stenblock på olika höjder på nunatakerna, testas och förbättras numeriska modeller av isytans förändringar. Med hjälp av modellerna kan forskarna se hur inlandsisen påverkas av klimatförändringar, både historiskt och i framtiden.

Under Antarktissäsongen 2016/17 arbetade forskarna i områden runt den svenska forskningsstationen Wasa. Den här säsongen kommer utgångspunkten för arbetet att vara den sydafrikanska forskningsstationen SANAE IV. SANAE IV ligger på nunataken Vesleskarvet i den västra delen av Ahlmannryggen i Dronning Maud Land.

Forskningsledare

Arjen Stroeven
Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet

Forskargrupp i fält

Forskargruppen som kommer att arbeta i fält i Antarktis under expeditionen består av:

  • Derek Fabel, University of Glasgow, Storbritannien
  • Jennifer Newall, Stockholms universitet och Purdue University, USA
  • Jon Harbor, Purdue University, USA
  • Robin Blomdin, Stockholms universitet
  • Sarah Sams, Purdue University, USA