Ta en titt på din gamla jordglob. Platsen MAGIC-DML är på nu finns antagligen inte med, för där fäster sladden till lampan, som ska lysa upp resten av globen inifrån. Tittar du på din världskarta på väggen så ser Antarktis helt förvridet ut; den mer eller mindre helt runda kontinenten har blivit utdragen. Antarktis är, både bokstavligt och bildligt talat, fortfarande en mestadels vit fläck på vår karta. Om hela kontinenten ens finns med.

En bokstavligt talat vit fläck eftersom mer än 98 procent av Antarktis är täckt av permanent kontinental glaciäris och snö. En bildligt talat vit fläck eftersom vi vet så lite om denna, vår femte största kontinent. Dessa två nyanser av vitt är anledningen till att vi rest hit. Forskarna ska ta reda på inlandsisens historia.

Vi börjar sakta närma oss slutet på vår expedition. Och förutom den stora glädjen att kunna hjälpa forskarna att komma till de platser de behövde, så har vi nu ett stort antal stenprover som ska analyseras på ett labb i USA. Analyserna tittar på hur stor mängd radioaktiva isotoper som finns i berggrundens mineral eller i flyttblock som transporterats och avsatts av inlandsisen. Halten av dessa isotoper är proportionerligt till tiden berget har varit exponerat för kosmisk strålning. Eftersom denna process börjar när de exponeras, vet vi exakt när området i fråga blev isfritt.

Forskare borrar i stenblock

Varma borrbatterier och varm provtagare! Foto: Fredrik Hägglund

Genom att ta prover på olika höjd på ett berg, längst ner vid den nutida isytan och upp till toppen, kan vi följa isens variation i höjdled långt tillbaks i tiden. Vi snackar flera miljoner år. Det finns bara ett problem, det måste finnas tecken på att isen någonsin har varit där, annars får vi ju samma resultat på alla prover. Och där kommer forskarnas verkliga expertis in i bilden. Genom att läsa landskapen i stort och titta på stenarna i detalj, kan de lista ut isens historiska närvaro eller frånvaro. Isens framfart lämnar framför allt två ledtrådar efter sig: räfflor i berggrunden och flyttblock. Så fort vi hittat något av dessa två, då provtas det! För då vet vi att isen varit där vid något tillfälle.

Så bergen fungerar som enorma mätstickor. För några dagar sedan var vi uppe på resans höjdpunkt, 2 400 m över havet. Där fanns inga spår av inlandsisen; vi befann oss på mätstickans övre del som förmodligen aldrig varit istäckt.

I MAGIC-DML:s forskargrupp finns ett gäng modellerare, som ska ta resultaten från våra stenprover, analysera det och sen försöka koppla det till klimat, både historiskt och framtida prognoser. Isnivån är också direkt kopplad till havsnivåhöjning. För i Antarktis finns så mycket vatten bundet i inlandsisen, att om allt detta vatten skulle finnas i havet skulle världens hav befinna sig runt 60 m över nuvarande nivå. En enorm höjning som antagligen ligger långt in i en oförutsägbar framtid. Men med data från MAGIC-DML-expeditionen skulle det kunna gå att gissa med viss noggrannhet, när och hur mycket.

Imorgon åker vi ut igen för att ta några sista prover innan vi måste börja packa för hemresan.